top of page
Qadmoniot. A Journal for the Antiquities of Eretz-Israel and Bible Lands
קדמוניות כתב עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

 

קדמוניות הנו כתב-עת הפונה לקהל הרחב. אשר נוסד בשנת תשכ"ח, ומייסדו ועורכו הראשון היה פרופ' יגאל ידין ז"ל. במהלך השנים פורסמו בקדמוניות אלפי מאמרים ודיווחים על ממצאים ארכיאולוגיים מארץ-ישראל וסביבותיה, דיווחים אודות חפירות ומאמרים מסכמים אודות תופעות ארכיאולוגיות והיסטוריות.

עורכי קדמוניות: אברהם פאוסט ועדי ארליך

ריכוז המערכת: רונה אבישר לואיס

מחד, המאמרים המתפרסמים בקדמוניות נכתבים ברמה מדעית גבוהה, בדרך כלל על ידי חוקרים מובילים, ומאידך, הן הנושאים שנבחרים לפרסום והן אופי המאמרים מותאמים לקהל הרחב, המתעניין והמשכיל. מרבית המאמרים הם מאמרים כלליים, המדווחים על חפירה חשובה ומעניינת, מציגים ממצאים חדשים וייחודיים, מפרסמים חידושים מחקריים מרכזיים, או סוקרים נושא או תקופה. המאמרים המציגים ממצאי חפירות או מדווחים על ממצאים מיוחדים נכתבים בידי החופרים עצמם, והמאמרים הסיכומיים נכתבים על ידי טובי החוקרים, אך כולם מוגשים בשפה נגישה וללא ז'רגון מקצועי מכביד, ומיועדים גם לקהל המקצועי וגם לקהל המשכיל.  

מעבר למאמרים הכלליים כולל קדמוניות מספר מדורים, חלקם קבועים וחלקם רואים אור מדי מספר גיליונות, בהתאם לנסיבות.

זרקור: מדור הכולל שני מאמרים, ולעתים אף יותר, המתייחסים לתופעה אחת, מהיבטים שונים.

מדווחים מהשטח: מדור הכולל דיווחים קצרים אודות ממצאים מעניינים ויחודיים שהתגלו לאחרונה.

מה זה?: מדור המציג בקצרה תחום מקצועי או התמחות בתוך הארכיאולוגיה ומדעי הארכיאולוגיה.

ספרים: מדור הכולל סקירה של ספרים שראו אור לאחרונה, בדגש על ספרים בעל חשיבות מדעית ובעלי עניין לקהל המשכיל.

ידיעות:  חדשות בכל הנוגע לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, כנסים, וכיוצא בזה.

לזכר נפטרים: פרסום דברי הספד על חוקרים שנפטרו לאחרונה.

 

הוראות כתיבת מאמרים

הוראות סקירה ספרותית

קדמוניות זמין במרשתת ללא עלות באתר הספרייה הלאומית של ישראל וכן באתר JSTOR.

הצטרפות

·         חברות בחברה וכן מנוי לשנה לכתב העת קדמוניות, המפורסם פעמיים בשנה: 140 ₪ (כולל דמי משלוח) בארץ.

·         חברות בחברה וכן מנוי לשנה לכתב העת קדמוניות, המפורסם פעמיים בשנה: 50 $ (כולל דמי משלוח) בחו"ל.

 

חברי החברה יכולים לרכוש את 156 החוברות, שנים 1968 — 2018 , במחיר 650 ש״ח

 

למכירה :   מפתח ל״קדמוניות״: לחוברות 1— 100 , (שנים 1968 —1992 ), במחיר 25 ש״ח

חוברות 101 — 150 , (שנים 1993 — 2015 ), במחיר 25 ש״ח. שני המפתחות במחיר 40 ש״ח

(לא כולל משלוח)

ISSN 0033-4839

kadmoniot.png