קדמוניות 

קדמוניות הינו כתב עת מדעי-פופולארי לארכאולוגיה של ארץ-ישראל והארצות המקרא.

קדמוניות מביא לצבור הרחב של שוחרי עברה של ארץ-ישראל ולחוקרים את סיכום חידושי החפירות והמחקר הארכאולוגי הנערך ברחבי הארץ והארצות השכנות.

תנאי החתימה בשנת 2021 :  דמי־חבר בחברה, כולל מנוי על ״קדמוניות״ 120 ש״ח

חברי החברה יכולים לרכוש את 156 החוברות, שנים 1968 — 2018 , במחיר 650 ש״ח

 

למכירה :   מפתח ל״קדמוניות״: לחוברות 1— 100 , (שנים 1968 —1992 ), במחיר 25 ש״ח

חוברות 101 — 150 , (שנים 1993 — 2015 ), במחיר 25 ש״ח. שני המפתחות במחיר 40 ש״ח

(לא כולל משלוח)

ISSN 0033-4839