הצטרפו לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

חברי החברה תורמים לעבודתה החיונית בפרסום, תמיכה וקידום פרויקטים ארכאולוגים בישראל.

כיום בשנה ה108 ליסודה, ב1989 הוענק לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה פרס ישראל על פעילותה הענפה בחקר הארץ, הנחלתו לציבור הרחב ותרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה.

מנוי שנתי

Thanks for submitting!