top of page

הצטרפו לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

חברי החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה תורמים לעבודתה החיונית בפרסום, תמיכה וקידום פרויקטים ארכאולוגים בישראל.

 

חברי החברה יכולים להירשם כמנויים כל כתב העת קדמוניות - כתב עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא (בעברית) או כתב העת  Israel Exploration Journal (IEJ) (באננגלית).

חברים וחברות בחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה משפיעים על החברה והארכיאולוגיה בארץ וגם נהנים מ-25% הנחה על פרסומי החברה ועל הפעילויות שהחברה מארגנת

arrow&v
מנוי שנתי

Thanks for submitting!

bottom of page