About

החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

חברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה נוסדה בשנת 1913 על ידי קבוצת אנשי רוח מחוקרי ארץ-ישראל ומנהיגי הישוב היהודי בארץ במטרה להעמיק את המחקר הגיאוגרפי, ההיסטורי והארכאולוגי של ארץ-ישראל. החברה ביצעה את החפירות הארכיאולוגיות הראשונות שנערכו על ידי ארכאולוגים יהודיים בחמת טבריה (1921), ביד אבשלום (1922) והחומה השלישית בירושלים (1925–1927). עם הקמת המדינה בשנת 1948 החברה קיבלה את רישיון החפירה הראשון שניתן על ידי ממשלת ישראל לחפירות שניהלה בתל קסילה. מאז ובמשך שנות קיומה ארגנה החברה את מרבית החפירות הארכאולוגיות החשובות שנערכו בארץ-ישראל ביניהן: רמת רחל, בית שערים, חצור, מצדה, בית ירח, עין גדי, ערד, אפק, יריחו, הרודיון, יוקנעם, דור, מגידו, חורבת קייפא ומערות מדבר יהודה וכן חפירות באתרים פרהיסטוריים כגון שער הגולן, מערת היונים, כבארה, נתיב הגדוד. החברה הייתה שותפה גם בחפירות בירושלים שנערכו אחרי 1967 מדרום להר הבית, ברובע היהודי ובעיר דוד.

החברה היא מוסד ללא מטרות רווח שבראשו ועד מנהל ומועצה בהם נציגים של

כל המוסדות הארכיאולוגיים הישראליים ורשות העתיקות. החברה משמשת כארגון-גג למוסדות הארכאולוגיים הישראליים ומהווה גורם מרכזי התומך והיוזם של המחקר הארכאולוגי בישראל. היא עוסקת בארגון, בניהול כספי של החפירות ומרכזת, בשיתוף עם מוסדות נוספים, את עיבוד הממצאים והבאתם לידי פרסום סופי בדו"חות מדעיים.

החברה עוסקת בהפצת ידיעת הארץ ושל תוצאות החפירות הארכאולוגיות בקרב הציבור הרחב. היא מארגנת כינוסים שנתיים לחבריה בארץ ובחו"ל. עד כה נערכו 68 כינוסים אשר כוללים ביקורים באתרי עתיקות והרצאות בנושאי הכינוס. במסגרת הכנסים מבקרים המשתתפים באתרים ארכאולוגיים בהדרכת חופרי האתרים. נערכו גם מספר סיורים לארצות השכנות שתרבותן הקדומה הייתה קשורה לזו שהתקיימה בארץ-ישראל.

לחברה הוענק בשנת 1989 פרס ישראל על פעילותה הענפה בחקר קדמוניות ארץ-ישראל, הנחלתו לצבור הרחב ותרומתה המיוחדת למדינה ולחברה בישראל.

החברה ארגנה, בשיתוף עם מוסדות ארכאולוגיים אחרים, כנסים ארכאולוגיים בינלאומיים לארכאולוגיה מקראית (בשנים 1984 ו-1990) וכן כנס בינלאומי שעסק בחקר המגילות הגנוזות (בשנת 1997). סיכומי ההרצאות שהושמעו בכנסים התפרסמו בקבצים מיוחדים.

החברה מוציאה לאור, בשיתוף עם רשות העתיקות, את "קדמוניות" - כתב עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא, המציג את הממצאים הארכיאולוגיים החדשים שהתגלו בארץ בשפה שווה לכל נפש. קדמוניות הפכה במשך השנים לבמה המרכזית והחשובה להכרת החידושים בחפירות ובמחקר הארכיאולוגי הארץ-ישראלי. החברה מוציאה לאור באנגלית את כתב העת Israel Exploration Journal. כן פרסמה החברה עשרות דו"חות סופיים על תוצאות החפירות השונות ועשרות ספרים בארכאולוגיה חלקם בשיתוף עם מוסדות אחרים.

בין פרסומיה הבולטים של החברה היא "האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל" שיצאה לאור בארבעה כרכים בתוספת כרך עדכון חדש מספר 5.

דמי חברות שנתיים בחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה - 120 שקל.

בתמורה מקבלים חברי החברה שתי חוברות "קדמוניות" כל שנה וכן זכאים להנחה של 25% על פרסומי החברה וספרים שהחברה מפיצה. חברי החברה מקבלים הודעות על פרסומים חדשים שיצאו לאור ועל פעולותיה השונות.

על המעוניינים להצטרף לחברי החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה להעביר למשרדינו את דמי החברות בסך 120 שקל בצירוף פרטיהם: שם פרטי ומשפחה, כתובת מדויקת, מספרי טלפונים וכתובת מייל.

ניתן לשלם בהמחאה לזכות החברה, או למסור את פרטי כרטיס האשראי בפקס או במייל (סוג הכרטיס, מספרו ותאריך תפוגה).

החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

ת.ד. 7041 ירושלים 91070

טלפון: 02.6257991

פקס: 02.6247772

מייל: ies@vms.huji.ac.il  

image002.gif