top of page

חברות בחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה מקנה מנוי שנתי לכתב העת קדמוניות (המתפרסם פעמיים בשנה) בעלות של 160 ₪, כולל משלוח בארץ . 

Online Order Form
bottom of page