top of page

חברות בחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה מקנה מנוי שנתי על שני כתבי העת קדמוניות ו-IEJ  (המתפרסמים פעמיים בשנה) בעלות של 350 ₪, כולל משלוח בארץ . 

Online Order Form
bottom of page