מרד בר-כוכבא פרץ בשנת 132 לספירה, כ-62 שנים לאחר כיבוש יהודה וירושלים וחורבן המקדש בידי טיטוס, ונמשך כשלוש וחצי שנים. אופיו של המרד, דיכויו האכזרי ומותו של בר-כוכבא מתוארים בקצרה בכתבי ההיסטוריונים הקלאסיים, ובחיבורים שונים של אבות הכנסייה. תיאורים קטועים ואגדות שונות אודות המרד, מנהיגו ותומכיו, מופיעים גם במקורות יהודיים, בתלמוד ובמדרשים. לצד עדויות אלו, מעיד גם הממצא הארכאולוגי המגוון שנחשף בעשרות השנים האחרונות על ההכנות למרד, מהלכו, דיכויו והרס היישוב היהודי ביהודה. ממצא ארכאולוגי זה – הכולל פריטים ייחודיים שטרם פורסמו - עומד במרכזו של ספר זה, ומוצג בליווי חומר גראפי מגוון ומאיר עיניים. מעבר לתיאור הממצא עצמו, כולל הספר דיונים מסכמים בנושא המטבעות שטבע מנהל המרד, כמו גם האיגרות, המגילות והמסמכים הכלכליים שנמצאו מזמן המרד. אלו מאמתים את הידוע לנו עליו ועל מהלכיו, ועל הקמת הישות המדינית העצמאית ביהודה באותן שנים.

מרד בר כוכבא העדות הארכאולוגית

$35.00Price
 • Author

  חנן אשל ובועז זיסו. בהוצאת יד יצחק בן צבי והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

 • Year of publication

  תשע"ה/2015.

 • Details

  149 עמ',20X29 ס"מ, 200 איורים בצבע, כריכה קשה.

 • Price

  110 שקל.

 • Shipping