אפרים שטרן: התרבות החומרית של גויי הים הצפוניים

עידו וכטל: חידת גל יתרו – גל אבנים מונומנטלי בגליל העליון

אדווין ואן דן ברינק ואחרים: מטמון כלי מקדש מתקופת הברונזה המאוחרת לרגלי תל קשיש

שועה קיסילביץ: מקדש ייחודי במוצא ובו צלמיות וכלי פולחן מתקופת הברזל IIא

רחל חכלילי: קציון – אתר פולחן יהודי בגליל העליון

דורון בן-עמי ויאנה צ'חנובץ: כתב קללה עתיק מעיר דוד

עמוס קלונר ונילי גרייצר: כנסייה ביזנטית ליד תל מרשה

חוברת 147

$18.00Price
  • שנה

    2014