top of page

חברות בחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה מקנה מנוי שנתי לכתב העת  IEJ (המתפרסם פעמיים בשנה) בעלות של 230 ₪, כולל משלוח בארץ. 

Online Order Form
bottom of page