(חוברת המוקדשת לשנת המאה של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה)

דותן גורן: "לכו חקרו את הארץ": הקמת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

רוני רייך: ראשיתה של החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ופעולותיה מול מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט

יוסף אבירם: שנותי עם החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה (1943–2013)

גבריאל ברקאי: כינוסי החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

שמעון דר: החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה והמדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית

הלל גבע: החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה בתמורות הזמן

חוברת 145

18.00$מחיר
  • שנה

    2013